MenuBlender - terms

Terms & Privacy

Welcome to MenuBlender platform

Menublender Algemene voorwaarden voor gebruikers Door het bezoeken, downloaden, kopiëren en gebruik van de Menublender website en/of Android/IOS app zijn deze Algemene voorwaarden voor gebruikers op jou van toepassing. Deze Algemene voorwaarden zorgen voor een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Menublender.

1 Introductie

Op Menublender kun je : (1) naar maaltijden van verschillende restaurants zoeken en deze bekijken, (2) de maaltijd en de datum en het tijdstip waarop je deze wilt consumeren kiezen, (3) de maaltijd vooruitbetalen, (4) anderen uitnodigen om uit eten te gaan en zo nodig voor hen betalen, (5) de maaltijd afhalen of op locatie nuttigen bij het gekozen restaurant op het gekozen tijdstip.

De volgende definities worden gebruikt in de Algemene voorwaarden voor gebruikers.

2 Definities:

2.1 Algemene voorwaarden ‘Algemene voorwaarden’ verwijst naar de voorwaarden die zorgen voor een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (de gebruiker) en Menublender.

2.2 Menublender ‘Menublender’ verwijst naar het bedrijf: Menublender Nederland BV opererend onder de naam ‘Menublender’ onder kamer van koophandel nummer: 70703299 op het adres Witte de Withstraat 82A 1A, 3012BT, Rotterdam, Nederland.

2.3 Platform Het ‘platform’ verwijst naar de de Menublender website en/of Android/IOS app.

2.4 Maaltijd De ‘maaltijd’ verwijst naar het voedsel of de drank die je kunt kopen op de Menublender website en/of Android/IOS app

2.5 Gebruiker De ‘gebruiker’ verwijst naar degene die gebruik maakt van de Menublender website en/of android/ios app.

2.6 Verkoper De ‘verkoper’ verwijst naar de rechtspersoon, zoals het restaurant, bar, cafe of in het algemeen elke locatie die via de Menublender website en/of android/ios app drank of voedsel voor verkoop aanbiedt.

2.7 Locatie De ‘locatie’ verwijst naar elk restaurant, cafe, bar of in het algemeen, elke locatie die voedsel of drank via de Menublender website en/of android/ios app voor verkoop aanbiedt.

2.8 Diensten De ‘diensten’ verwijst naar de commerciële diensten en/of activiteiten die Menublender de gebruiker biedt.

2.9 Bestelling De ‘bestelling’ verwijst naar de aankoop van voedsel of drank via de Menublender website en/of android/ios app.

2.10 Apparaat Het ‘apparaat’ verwijst naar de computer, de mobiele telefoon, de tablet, of elk andere medium dat gebruikt worden om de Menublender website en/of android/ios app te bezoeken.

2.11 Betalingsdienstaanbieder De ‘betalingsdienstaanbieder’ verwijst naar de derde partij die de betalingen voor de gebruikers van Menublender verricht.

2:12 Privacybeleid Het ‘privacybeleid’ verwijst naar MenuBlenders privacybeleid dat je terug kunt vinden op de Menublender website.

3. Voorwaarden

3.1 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden voor gebruikers De meest recente versie van de Algemene voorwaarden is alleen van toepassing op de diensten die door Menublender zelf worden aangeboden. Menublender is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het menu of de service van de verkoper. Het kan zijn dat de Algemene voorwaarden van de verkoper ook van toepassing zijn. Door het plaatsen van een bestelling/de aankoop van voedsel, gaat de gebruiker direct een overeenkomst met het restaurant aan.

3.2 Verplichtingen van de gebruiker Als Menublender er niet in slaagt de gebruiker erop te wijzen dat de Algemene Voorwaarden van Menublender op hem of haar van toepassing zijn of als Menublender zijn recht hierop niet afdwingt bij de gebruiker of als Menublender dat pas later doet, dan betekent dat niet dat Menublender afstand doet van deze rechten en ook niet dat de gebruiker deze verplichtingen niet hoeft na te komen.

3.3 Aanpassingen van de algemene voorwaarden. Menublender behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden voor gebruikers te verwijderen, te veranderen of er iets toe te voegen, volgens eigen inzicht en zonder dat van te voren te vermelden. Daarom doet de gebruiker er goed aan deze Algemene voorwaarden geregeld te lezen, aangezien de herziene versie bindend is. Dergelijke wijzigingen worden van kracht bij het delen van de Algemene voorwaarden voor gebruikers op de website van Menublender. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat het verdere gebruik van het platform van Menublender na ingangsdatum van de wijziging(en) van de Algemene voorwaarden voor gebruikers inhoudt dat de gebruiker instemt met de wijzingen.

3.4 Beperking van de aansprakelijkheid Behalve als dat duidelijk omschreven wordt in de Algemene Voorwaarden voor gebruikers, is Menublender, en/of zijn Menublenders eigenaren, directeuren, werknemers, freelancers etc. in geen geval aansprakelijk voor verwondingen, verliezen, claims, of directe schade, specifieke, bijkomstige, punitieve, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, of deze nu gebaseerd is op een contract, een onrechtmatige daad of anderszins, en ook niet als Menublender van te voren op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schades, die voortkomt uit of anderszins verband houden met (1) deze overeenkomst (alsook elke wijziging hiervan), (2) het gebruik van het Menublenders platform, de diensten geleverd door Menublender, de inhoud van Menublender, (3) elke storing of vertraging (waaronder, maar niet beperkt tot het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van enig onderdeel van de diensten), of (4) het bezoeken van een locatie door de gebruiker, of de prestaties of non prestaties, het gedrag of beleid van elk restaurant, elke verkoper of gebruiker in verband met de service van Menublender.

3.5 Beschikbaarheid van de website Menublender zal zijn uiterste best doen om te garanderen dat het platform 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel is. Echter, Menublender kan niet garanderen dat de website altijd bereikbaar is of geen gebreken vertoond. Het buiten gebruik zijn van de website, om wat voor reden dan ook, doet niets af aan de verplichting van de gebruiker om openstaande betalingen te voldoen.

3.6 Jurisdictie en toepasselijk recht Alle geschillen die voortvloeien uit, gerelateerd zijn aan of verbonden zijn met deze Algemene voorwaarden voor gebruikers of het gebruik van enig onderdeel van het platform van Menublender door de gebruiker zullen worden doorverwezen naar en uiteindelijk worden beslecht volgens de regels van het nederlandse recht, waarbij de Rotterdamse rechtbank uitsluitend bevoegd is.

4. Voorwaarden met betrekking tot inschrijven

4.1 Correcte persoonlijke gegevens Bij het openen van een account bij Menublender moet de gebruiker garanderen dat de ingevulde gegevens kloppen. Menublender behoudt zich het recht voor om corrigerende maatregelen te treffen (inclusief, maar niet beperkt tot het opschorten of beëindigen van de diensten of accounts) mocht het zo zijn dat wordt ontdekt dat de gegevens incorrect zijn.

4.2 Minimum leeftijd Om gebruik te kunnen maken van en zich aan te melden op het platform van Menublender moet de gebruiker de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Menublender behoudt zich het recht voor corrigerende maatregelen te treffen (inclusief, maar niet beperkt tot het opschorten of beëindigen van de diensten of accounts) mocht blijken dat de gebruiker jonger dan 18 jaar is.

4.3 Aanmelden via Facebook en/of google Gebruikers kunnen zich aanmelden met hun gegevens van Social Media platforms zoals Facebook en Google. Gebruikers stemmen er wel mee in dat hun persoonlijke informatie inclusief profielfoto(’s) gebruikt kan worden door deze handeling.

4.5. Geheimhouding van het wachtwoord De verantwoordelijkheid voor de geheimhouding van het wachtwoord van het account, inclusief alle activiteiten die horen bij het account van de gebruiker, ligt geheel bij de gebruiker. Door het gebruik van het Menublender platform stemt de gebruiker ermee in om Menublender direct op de hoogte te stellen van oneigenlijk gebruik van zijn of haar account of elk andere inbreuk op de veiligheid. Menublender wordt niet verantwoordelijk gehouden voor enige schade of verlies door eigenlijk of oneigenlijk gebruik van het account van de gebruiker, met of zonder medeweten van Menublender. In aanvulling daarop kan de gebruiker aansprakelijk gesteld worden voor de verliezen van Menublender of een andere partij door het gebruik van het account van de gebruiker door iemand anders.

4.6 Aantal toegestane gebruikersaccounts Elke gebruiker is het toegestaan slechts 1 gebruikersaccount te hebben op een bepaald moment. Menublender staat niet toe dat 1 persoon meerdere accounts heeft. Pogingen tot het openen van meerdere accounts door 1 individu (ook als deze accounts worden geregistreerd met meerdere profielen, email-adressen, telefoonnummers, betalingsmethoden etc.) wordt gezien als een schending deze algemene voorwaarden voor gebruikers. Menublender behoudt zich het recht voor corrigerende maatregelen te treffen (inclusief, maar niet beperkt tot het opschorten of beindigen van de diensten of accounts) als blijkt dat de gebruiker meerdere accounts heeft of daar pogingen toedoet.

5. Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het Platform

5.1 Zoekresultaten Menublender plaatst de maaltijden namens de verkoper op de website, met de informatie die de verkoper verstrekt. Menublender accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze informatie.

5.2 Foto’s van de maaltijd De foto’s van de maaltijden op de website van Menublender dienen als voorbeeld en hoeven niet overeen te komen met de werkelijke maaltijd. Menublender is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor verschillen tussen de foto’s van de maaltijd en de werkelijke maaltijd.

5.3 Foto’s van de locatie De foto’s van de locatie op de website van Menublender dienen als voorbeeld en hoeven niet overeen te komen met de werkelijke locatie. Menublender is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor verschillen tussen de foto’s van de locatie en de daadwerkelijke locatie.

5.4 Klantbeoordelingen De beoordelingen op Menublender komen van Google. Menublender is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor beoordelingen die de locatie, het voedsel, de drank of de service niet juist weergeven.

5.5 Omschrijving van de maaltijd. De omschrijving van de maaltijd op Menublender dient als voorbeeld en hoeft niet overeen te komen met de werkelijke maaltijd. Menublender is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor verschillen tussen de omschrijving van de maaltijd en de werkelijke maaltijd.

5.6 Afstand tot de locatie De afstand tot de locatie op Menublender dient slechts ter indicatie en kan onjuist zijn, mede door de onnauwkeurigheid van de locatiediensten. Menublender is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste informatie daaromtrent.

5.7 Betalingsdienstaanbieder Menublender gebruikt Stripe als betalingsdienstaanbieder om betalingen van gebruikers te innen. Menublender behoudt zich het recht om naar eigen inzicht van betalingsdienstaanbieder te veranderen. Door het bezoeken, downloaden, kopiëren en gebruik maken van het Menublender platform stemt de gebruiker ermee in dat de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid van Stripe op hem of haar van toepassing zijn. Deze kun je vinden op de website van Stripe.

5.8 Restitutie Als de gebruiker eenmaal betaalt heeft voor zijn of haar bestelling, heeft hij of zij geen recht op restitutie van het bedrag. Menublender geeft zelf geen restitutie. Alle restituties, indien gehonoreerd, worden afgehandeld door de verkoper.

5.9 De uit-eten-optie: vrienden uitnodigen Als je de uit-eten-optie op het Menublender platform aanvinkt (als de gebruiker anderen uitnodigt met hem of haar te gaan eten) moeten de genodigden hun maaltijden zo snel als mogelijk aankopen, aangezien de maaltijden door anderen besteld kunnen worden, waardoor deze optie voor de genodigden vervalt. Menublender is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor het vervallen van de optie voor genodigden om maaltijden aan te kopen.

5.10 De uit-eten-optie: bij de locatie Als je als gebruiker de uit-eten-optie aanvinkt, verplicht je jezelf ertoe om op de gekozen datum en het gekozen tijdstip, of maximaal 15 minuten later, te komen. Als je als gebruiker later dan 15 minuten aankomt bij de locatie op de gekozen datum en het gekozen tijdstip, is de verkoper niet verplicht om jou als gebruiker een plek of tafel aan te bieden. Naar eigen inzicht kan de verkoper je de maaltijd als afhaalmaaltijd mee geven, maar hij of zij kan je dan niet garanderen dat de maaltijd warm is. Als je als gebruiker eerder dan het gekozen tijdstip aankomt, is de verkoper niet verplicht je een plek aan te bieden en/of de maaltijd te serveren voor het gekozen tijdstip.

5.11 De afhaal-optie: bij de locatie Als je de afhaal-optie op het Menublender platform aanvinkt (als de gebruiker anderen uitnodigt met hem of haar te gaan eten) verplicht je jezelf ertoe om op de gekozen datum en het gekozen tijdstip, of maximaal 15 minuten later, bij de locatie aan te komen. Als je later dan 15 minuten aankomt bij de locatie, kan de verkoper niet garanderen dat de maaltijd nog warm is. Als je als gebruiker voor het gekozen tijdstip aankomt, is de verkoper niet verplicht je de maaltijd te leveren voor het gekozen tijdstip.

5.12 De uit-eten-optie: een plek op de locatie De verkoper doet zijn of haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de op tijd gearriveerde gebruiker een plek en een tafel heeft. Desondanks is de verkoper hiertoe niet verplicht als het restaurant al vol is. Als de verkoper niet bij machte is de op tijd gearriveerde gebruiker een plek aan te bieden dan handelen de gebruiker en de verkoper dit gezamenlijk af.

5.13 Tonen van het reserveringsnummer Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker het reserveringsnummer te tonen bij de locatie. Als de gebruiker dit nummer, om wat voor redenen dan ook, niet kan overleggen is de verkoper niet verplicht de gebruiker een plek aan te bieden en eten en/of drinken te serveren. Ook als het overlegde reserveringsnummer niet klopt met het reserveringsnummer dat door Menublender naar de verkoper is verstuurd is de verkoper niet verplicht de gebruiker een plek op de locatie aan te bieden en hem of haar eten en/of drinken te serveren.

5.14 Gebruik van het reserveringsnummer Het is een schending van deze Algemene voorwaarden voor gebruikers om hetzelfde reserveringsnummer meerdere keren te gebruiken.

5.15 De uit-eten-optie: serveren van de maaltijd Menublender en de verkoper kunnen niet garanderen dat, als de de gebruiker de uit-eten-optie op het Menublender platform na aankomst van de gebruiker aanvinkt, de maaltijd eerder wordt geserveerd dan je normaal in een restaurant zou verwachten.

5.16 Producten en diensten op locatie Menublender opereert alleen als intermediair en is niet aansprakelijk voor mankementen met betrekking tot het eten of drinken van de verkoper (zoals bv het niet voldoen van het restaurant aan de regelgeving, slechte kwaliteit van het eten of service, etc). Menublender is er ook niet aansprakelijk voor als de verkoper geen plek heeft of de maaltijd niet serveert.

5.17 Nauwkeurigheid van de bestelling Het is voor de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te vergewissen dat de maaltijd en de bestelling op Menublender overeenkomen. Menu blender is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de bestelling. Vragen over en problemen met de bestelling dienen met de verkoper geregeld te worden.

5.18 Aanvullende aankopen De betaling van de bestelling via Menublender geldt alleen voor het voedsel en drinken die via desbetreffende bestelling gedaan is. Elke aanvullende aankoop dient op locatie door de gebruiker zelf afgerekend te worden met de verkoper. Deze transacties zijn tussen de gebruiker en de verkoper, Menublender staat hierbuiten.

5.19 De locatie verlaten De locatie heeft het recht de gebruiker te vragen deze binnen een redelijke termijn te verlaten.

6. Eigendomsrechten

6.1 Content op het platform Het platform van Menublender, inclusief, maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, foto’s, software, video en audio content en alles dat gebruikt wordt op de website, de mobiele site of de mobiele applicatie is eigendom van Menublender en is onderhevig aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

6.2 Gebruiksrecht In ogenschouw genomen dat de gebruiker ermee heeft ingestemd zich te houden aan de Algemene voorwaarden voor gebruikers, geeft Menublender de gebruiker een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om het platform te gebruiken op een apparaat, onderhevig aan deze voorwaarden, het privacybeleid en andere van toepassing zijnde regels. Menublender behoudt zich alle andere rechten voor. De gebruiker mag een kopie van het platform downloaden of streamen op zijn apparaat, om het te bekijken en te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

6.3 IP rechten De gebruiker erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in het platform, waar dan ook ter wereld, van Menublender zijn, dat de rechten in het platform gelicenseerd zijn aan de gebruiker (en niet verkocht) en dat de gebruiker geen rechten in of op het platform heeft, anders dan het recht deze te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden voor gebruikers. Door het gebruik van het platform erkent de gebruiker dat hij of zij niet het recht heeft om het platform in broncode te bezoeken.

7 Persoonlijke informatie

7.1 Verwijzing naar het privacybeleid van Menublender Deze Algemene voorwaarden voor gebruikers dient samen met het privacybeleid van Menublender gelezen te worden. Deze is te vinden op de website van Menublender.

7.2 Het verzamelen en opslaan van gegevens Menublender verzamelt de gegevens die de gebruiker bij het inschrijven deelt en slaat deze op. Menublender verzamelt ook gegevens van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van het platform en slaat deze op. Alle informatie van de gebruikers en het gebruik van het platform zijn onderhevig aan het privacybeleid van Menublender. Door het gebruik van Menublender stemt de gebruiker ermee in dat de informatie gebruikt wordt en waarborgt dat deze correct is.

7.3 Vrienden uitnodigen Als een gebruiker vrienden uitnodigt om het Menublender platform te gebruiken of als een gebruiker vrienden uitnodigt om mee uit eten te gaan, verleent de gebruiker Menublender toegang tot zijn of haar telefooncontacten en/of Facebook contacten en/of Google contacten. De genodigde ontvangt summiere informatie van degene die hem of haar heeft uitgenodigd.

7.4 Contact opnemen met de gebruiker Menublender kan de persoonlijke gegevens van de gebruiker gebruiken om hem of haar te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor hem of haar interessant kan zijn, zoals marketing- en reclame-aanbiedingen en aanbiedingen via sms, e-mail, app meldingen en/of nieuwsbrieven, behalve als de gebruiker aangegeven heeft deze niet te willen ontvangen.

8. Beëindiging

8.1 Beëindigen van het account Menublender behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder vooraankondiging, het account van de gebruiker (of een deel ervan) en/of toegang tot Menublenders diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen. Mogelijke redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot: a. overtreding van deze algemene voorwaarden, b. een verzoek tot beëindiging of annulering van het account door de gebruiker, c. intrekking of wijziging van de diensten of delen daarvan, d. een verzoek of bevel van een wetshandhaving autoriteit, een gerechtelijke instantie of een andere overheidsinstantie. e. het verlenen van diensten aan de gebruiker door Menublender onrechtmatig wordt. f. onverwachte technische- of veiligheidskwesties of -problemen, of g. deelname van de gebruiker aan frauduleuze of illegale activiteiten. Het beëindigen of opschorten van de overeenkomst wordt door Menublender volgens eigen inzicht gedaan, zonder teruggave van vooruitbetaalde vergoedingen of bedragen aan de gebruiker en Menublender is niet aansprakelijk voor geleden schade door de gebruiker of derden die voortvloeit uit beëindiging of opschorting van het account van de gebruiker of de diensten geleverd door Menublender. Als de gebruiker zijn of haar account wil opzeggen, dan doet hij of zij dat door een mail te sturen naar  info@menublender.com.