MenuBlender - terms

Terms & Privacy

Welcome to MenuBlender platform

MenuBlender adheres to the rules laid down in the Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), (Dutch Data Protection Act 2016) and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (coming into force on the 25 May 2018). The data entered for the order is saved for the performance of the agreement and the financial administration. This privacy statement was last updated on 26/02/2018.
Menublender
Algemene voorwaarden voor verkopers

Door het bezoeken, downloaden, kopiëren en gebruik van de Menublender website en/of Android/IOS app zijn deze Algemene voorwaarden voor verkopers op jou van toepassing. Deze Algemene voorwaarden zorgen voor een juridisch bindende overeenkomst tussen jou, de verkoper en Menublender.

1 Introductie

Op het Menublender platform kan een restaurant zich inschrijven en maaltijden aanbieden. Een potentiële klant kan: (1) naar maaltijden van verschillende restaurants zoeken en deze bekijken, (2) de maaltijd, de datum en het tijdstip uitkiezen waarop hij of zij deze wil consumeren, (3) de maaltijd vooruitbetalen, (4) anderen uitnodigen om uit eten te gaan en zo nodig voor hen betalen, (5) de maaltijd afhalen of op locatie nuttigen bij het gekozen restaurant op het gekozen tijdstip.

De volgende definities worden gebruikt in de Algemene voorwaarden voor verkopers.

2 Definities

(I followed the numbering you used in the English version, but that one is probably wrong)

1.1 Algemene voorwaarden
De ‘Algemene voorwaarden’ verwijst naar de voorwaarden die zorgen voor een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (de verkoper) en Menublender.

1.2 Menublender
‘Menublender’ verwijst naar het bedrijf: Menublender Nederland BV opererend onder de naam ‘Menublender onder kamer van koophandel nummer: 70703299 op het adres
Witte de Withstraat 82A 1A, 3012BT, Rotterdam, Nederland.

1.3 Platform
Het ‘platform’ verwijst naar de de Menublender website en/of Android/IOS app.

1.4 Maaltijd
De ‘maaltijd’ verwijst naar het voedsel of de drank die je kunt kopen op de Menublender website en/of Android/IOS app.

1.5 Gebruiker
De ‘gebruiker’ verwijst naar degene die gebruik maakt van de Menublender website en/of Android/IOS app.

1.6 Verkoper
De ‘Verkoper’ verwijst naar de rechtspersoon, zoals het restaurant, bar, cafe of in het algemeen elke locatie die via de Menublender website en/of android/ios app drank of voedsel voor verkoop aanbiedt.

1.7 Locatie
De ‘locatie’ verwijst naar elk restaurant, cafe, bar of in het algemeen, elke locatie die voedsel of drank via de Menublender website en/of android/ios app voor verkoop aanbiedt.

1.8 Diensten
De ‘diensten’ verwijst naar de commerciële diensten en/of activiteiten die Menublender de verkoper aanbiedt.

1.9 Bestelling
De ‘bestelling’ verwijst naar de aankoop van voedsel of drank via de Menublender website en/of android/ios app.

1.10 Apparaat
Het ‘apparaat’ verwijst naar de computer, de mobiele telefoon, de tablet, of elk andere medium dat gebruikt worden om de Menublender website en/of android/ios app te bezoeken.

1.11 Betalingsdienstaanbieder
De ‘betalingsdienstaanbieder’ verwijst naar de derde partij die de betalingen voor de gebruikers van Menublender verricht.

1.12 Privacybeleid
Het “privacybeleid’ verwijst naar MenuBlenders privacybeleid dat je terug kunt vinden op de Menublender website.


2. Voorwaarden

2.1 Verplichtingen van de verkoper
Als Menublender er niet in slaagt de verkoper erop te wijzen dat de Algemene Voorwaarden van Menublender op hem of haar van toepassing zijn of als Menublender zijn recht hierop niet afdwingt bij de gebruiker, of als Menublender dat pas later doet, dan betekent dat niet dat Menublender afstand doet van deze rechten en ook niet dat de gebruiker deze verplichtingen niet hoeft na te komen.

2.2 Aanpassingen van de algemene voorwaarden
Menublender behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden voor verkopers te verwijderen, te veranderen of er iets toe te voegen, volgens eigen inzicht en zonder dat (van te voren) te vermelden. Daarom doet de gebruiker er goed aan deze Algemene voorwaarden geregeld te lezen, aangezien de herziene versie bindend is. Dergelijke wijzigingen worden van kracht bij het delen van de Algemene voorwaarden voor gebruikers op de website van Menublender. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat het verdere gebruik van het platform van Menublender na ingangsdatum van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden voor gebruikers inhoudt dat de gebruiker instemt met de wijzingen.

2.3 Beperking van de aansprakelijkheid

Behalve als dat duidelijk omschreven wordt in de Algemene Voorwaarden voor verkopers, is Menublender, en/of zijn Menublenders eigenaren, directeuren, werknemers, freelancers etc. in geen geval aansprakelijk voor verwondingen, verliezen, claims, of directe schade, specifieke, bijkomstige, punitieve, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, of deze nu gebaseerd is op een contract, een onrechtmatige daad of anderszins, en ook niet als Menublender van te voren op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schades, die voortkomt uit of anderszins verband houden met (1) deze overeenkomst (alsook elke wijziging hiervan), (2) het gebruik van het Menublenders platform, de diensten geleverd door Menublender, de inhoud van Menublender, (3) elke storing of vertraging (waaronder, maar niet beperkt tot het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van enig onderdeel van de diensten), of (4) het bezoeken van een locatie door de gebruiker, of de prestaties of non prestaties, het gedrag of beleid van elk restaurant, elke verkoper of gebruiker in verband met de service van Menublender.


2.4 Beschikbaarheid van de website
Menublender zal zijn uiterste best doen om te garanderen dat het platform 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel is. Echter, Menublender kan niet garanderen dat de website altijd bereikbaar is of geen gebreken vertoond. Het buiten gebruik zijn van de website, om wat voor reden dan ook, doet niets af aan de verplichting van de Verkoper om aangekochte maaltijden te serveren.

2.5 Algemene voorwaarden van de verkoper
De verkoper gaat ermee akkoord dat op de maaltijden die via het Menublender platform verkocht worden niet de eigen Algemene voorwaarden van toepassing zijn, maar de Algemene voorwaarden voor verkopers en de Algemene voorwaarden voor gebruikers van Menublender.

2.6 Jurisdictie en toepasselijk recht
Alle geschillen die voortvloeien uit, gerelateerd zijn aan of verbonden zijn met deze Algemene voorwaarden voor verkopers of het gebruik van enig onderdeel van het platform van Menublender door de verkoper zullen worden doorverwezen naar en uiteindelijk worden beslecht volgens de regels van het nederlandse recht, waarbij de Rotterdamse rechtbank uitsluitend bevoegd is.


3. Voorwaarden met betrekking tot inschrijven

3.1 Identificatie van de verkoper
De verkoper dient een legaal restaurant, cafe of bar (of elk ander bedrijf dat voedsel of drank verkoopt) te zijn, dat wil zeggen legaal geregistreerd in Nederland. De verkoper en de locatie moeten in overeenstemming zijn met de wetgeving en regulering die van toepassing zijn op het hebben van een bedrijf in Nederland. Menublender behoudt zich het recht voor om corrigerende maatregelen te treffen (inclusief, maar niet beperkt tot het opschorten of beëindigen van de diensten of het account) mocht het zo zijn dat de verkoper niet in overeenstemming met deze voorwaarden handelt.

3.2 Benodigde gegevens
Voordat de inschrijving van de verkoper bij Menublender afgerond kan worden, dienen kopieën van de volgende documenten via het platform geüpload te worden: een uittreksel van de Kamer van Koophandel met het KvK-nummer, een document waarop het BTW-nummer staat, een document waarop staat dat de verkoper aan alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitseisen voldoet en/of elk document dat noodzakelijk wordt geacht, op aanvraag van Menublender, tijdens het inschrijven of tijdens de periode dat de verkoper een account heeft bij Menublender.


3.3 Gegevens van de verkoper
In aanvulling hierop dient de verkoper het adres en de naam van de locatie te verstrekken bij het aanmelden op Menublender. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden voor verkopers geeft de verkoper toestemming aan Menublender om deze informatie, of andere bekende of gedeelde informatie, op Menublender te plaatsen.

3.4 Geheimhouding van het wachtwoord
De verantwoordelijkheid voor de geheimhouding van het wachtwoord, en alle activiteiten die horen bij het account van de verkoper, ligt geheel bij de verkoper. Door het gebruik van het Menublender platform stemt de verkoper ermee in om Menublender direct op de hoogte te stellen in het geval van oneigenlijk gebruik of elk andere inbreuk op de veiligheid van het account. Menublender zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige geleden schade of verlies door eigenlijk of oneigenlijk gebruik van het account van de gebruiker, met of zonder medeweten van Menublender. In aanvulling daarop kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor de verliezen van Menublender of derden door het gebruik van het account van de verkoper door iemand anders.4. Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het platform

4.1 Informatie over de maaltijd
De volgende informatie dient de verkoper te vermelden bij het aanbieden van een maaltijd: beschrijving van de maaltijd, de prijs van de maaltijd als deze via het platform van Menublender wordt aangekocht en de prijs van de maaltijd als deze bij het restaurant wordt gekocht (dus niet via het platform), de data en tijdstippen dat de maaltijd genuttigd kan worden, de mogelijkheid om de maaltijd ter plekke te nuttigen (uit-eten-optie) en/of af te halen (afhaal- optie) en het maximum aantal maaltijden dat gebruikers per dag kunnen bestellen via Menublender. De verkoper dient er voor te zorgen dat de geleverde informatie correct is en de maaltijd weergeeft zoals deze aan de gebruikers wordt aangeboden en geserveerd.

4.2 Bepalen van het aantal beschikbare maaltijden
De verkoper dient bij het aanbieden van de maaltijd via het Menublender platform het aantal beschikbare maaltijden voor gebruikers per dag te vermelden, apart voor elke dag en elke maaltijd. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper het maximaal aantal beschikbare maaltijden op te geven, conform de capaciteit en bezetting, hun inschatting hoe druk ze het denken te hebben en hoeveel extra klanten zij kunnen bedienen.

4.3 Foto’s van de maaltijden
De verkoper heeft de optie maximaal 1 foto te uploaden bij het aanbieden van de maaltijd via het platform van Menublender, mits goedgekeurd door Menublender. De verkoper dient er voor te zorgen dat de foto een goede indruk geeft van de aan de gebruikers aangeboden en geserveerde maaltijd.

4.4 Foto van de locatie
De verkoper gaat ermee akkoord dat Menublender foto’s neemt van de binnen- en buitenkant van de locatie. De Verkoper geeft middels het accepteren van de Algemene voorwaarden Menublender toestemming deze foto’s op het platform van Menublender te delen. De Verkoper kan er ook voor kiezen de foto’s zelf aan te leveren, in plaats van dat Menublender ze maakt. In dat geval dient de Verkoper ervoor te zorgen dat alle foto’s van de locatie representatief en een getrouwe weergave van de werkelijkheid zijn.

4.5 Het aantal verschillende type maaltijden
De verkoper kan slechts 3 (drie) verschillende type maaltijden per dag aanbieden voor consumptie op een gegeven datum en tijdstip via het platform van Menublender. Dit betekent dat als de gebruiker naar maaltijden zoekt op Menublender hij of zij niet meer dan 3 (drie) verschillende maaltijden per gewenste datum en tijdstip te zien krijgt. Kortom, de verkoper kan zoveel maaltijden als gewenst aanbieden, maar er kunnen niet meer dan drie verschillende maaltijden ter consumptie aangeboden worden op een gegeven datum en tijdstip in de toekomst.

4.6 De prijzen van de maaltijd
De verkoper heeft de optie om de maaltijd tegen een gereduceerd tarief via het platform van menublender aan te bieden. Als de verkoper dit wenst, dan dient hij of zij ook de originele, niet-gereduceerde prijs te vermelden, om de gebruiker te laten zien wat de korting is. In dat geval dient de verkoper te garanderen dat de niet-gereduceerde prijs overeenkomt met zowel de prijs aanduiding op de website van Menublender (indien van toepassing) en zoals weergegeven op de prijslijst op de locatie.

4.7 Klantbeoordelingen
Door het accepteren van de Algemene voorwaarden verleent de verkoper toestemming aan Menublender om de beoordelingen van zijn of haar locatie die op Google te vinden zijn te delen op Menublender. Als de verkoper geen beoordelingen heeft op Google, wordt er ook niks gedeeld. Menublender is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de beoordelingen.

4.8 Menublender kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte inschatting van het aantal maaltijden per dag, onjuiste informatie over of een niet kloppende weergave van de maaltijd zoals hierboven gesteld of onjuiste informatie over de prijs van de maaltijd door de verkoper.

4.9 Betalingsdienstaanbieder
Menublender gebruikt momenteel Stripe ((een rechtspersoon anders dan Menublender) als betalingsdienstaanbieder om betalingen van gebruikers te innen en betalingen aan verkopers te verrichten (een rechtspersoon anders dan Menublender). Menublender zal de Stripe Standard Account Direct Charges payment methode (is this ideal?) gebruiken. De verkoper dient zelf een account te openen bij Stripe om de betalingen te kunnen ontvangen en gaat dus een afzonderlijke overeenkomst met de betaaldienst aan. Het geld dat verschuldigd is aan de verkoper wordt direct van de gebruiker aan de verkoper via Stripe betaalt. Menublender heeft op geen enkel moment toegang tot dit geld en heeft dus geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die komt kijken bij het toegang hebben tot dit geld. Menublender behoudt zich het recht voor tussentijds volgens eigen inzicht van betaaldienst te veranderen. Door het bezoeken, downloaden, kopiëren en gebruik maken van het Menublender platform stemt de verkoper ermee dat de Algemene voorwaarden en het Personal data privacy beleid van Stripe op hem/haar van toepassing zijn. De verkoper zal zo snel als mogelijk door Stripe betaalt worden,gewoonlijk voordat de gebruiker op de locatie aankomt. Toch kan Menublender niet garanderen dat de betaling ontvangen zal zijn voordat de gebruiker op de locatie aankomt, aangezien de betalingen door een derde partij worden verwerkt.


4.10 Betaling ontvangen door de verkoper
De betaling die de verkoper ontvangt voor een bestelling van een maaltijd is de prijs zoals deze op Menublender wordt geadverteerd minus 5% commissie, welke direct in rekening wordt gebracht door de betalingsdienstaanbieder, berekend over de verkoopprijs inclusief de BTW en minus het tarief dat de betalingsdienstaanbieder in rekening brengt (incl. BTW).

4.11 Minimale tijdslimiet
De verkoper mag een minimale termijn instellen voor de tijd tussen het plaatsen van een bestelling en het daadwerkelijk nuttigen van deze maaltijd. Deze termijn geeft de verkoper de mogelijkheid de maaltijd klaar te maken, voordat de gebruiker op de locatie aankomt. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper een redelijke termijn in te stellen. Menublender kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerde inschatting van deze termijn door de verkoper.

4.12 Checken van de bestellingen
Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om de inkomende bestellingen op reguliere basis te checken. Menublender kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gemiste bestellingen door de verkoper.

4.13 Checken van het reserveringsnummer
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de verkoper om te checken of de gebruiker een geldig reserveringsnummer bij zich heeft als hij of zij op de locatie aankomt. Als de gebruiker geen geldig reserveringsnummer kan overleggen is de verkoper niet verplicht de gebruiker een plek aan te bieden en een maaltijd te serveren.

4.14 Een plek op de locatie
Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om ervoor te zorgen dat er een plek en tafel beschikbaar is voor de gebruiker die deze via het platform van Menublender heeft gereserveerd.

4.15 De maaltijd serveren
Als de gebruiker een afhaalmaaltijd heeft besteld, is het de verantwoordelijkheid van de verkoper om deze binnen 5 minuten na aankomsttijd (op de gereserveerde datum en het tijdstip) van de gebruiker klaar te hebben. Als de gebruiker heeft aangegeven de maaltijd op locatie te willen nuttigen dan is het de verantwoordelijkheid van de verkoper de maaltijd binnen 15 minuten na aankomsttijd van de gebruiker (op de gereserveerde datum en het tijdstip) te serveren.
Als de gebruiker later dan 15 minuten op locatie arriveert is de verkoper op geen enkele manier verplicht de gebruiker een plek aan te bieden, maar dient wel de gebruiker de maaltijd als afhaalmaaltijd mee te geven tot 2 uur na de gereserveerde tijd. In dat geval hoeft de verkoper niet te garanderen dat de maaltijd warm is. Als de gebruiker 2 uur na de gereserveerde tijd aankomt, is de verkoper niet verplicht de de maaltijd aan de gebruiker mee te geven.

4.16 Alcohol serveren
Als de verkoper de maaltijd die hij of zij heeft aangeboden via Menublender inclusief alcohol serveert, dan is het de verantwoordelijkheid van de verkoper om het ID van de gebruiker te checken of hij of zij alcohol mag drinken (18+)

4.17 De juistheid van de bestelling
Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper dat de maaltijd die geserveerd wordt aan de gebruiker overeenkomt met de bestelling zoals deze vermeld wordt op Menublender.


4.18 Kwaliteit van het eten, drinken en de service
De verkoper is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit van het eten en de service minstens zo goed is als het eten dat op de locatie wordt geserveerd aan klanten die niet via Menublender hebben besteld.

4.19 Aanvullende aankopen
Als de gebruiker aanvullende aankopen (eten en/of drinken) doet die niet via het Menublender platform besteld zijn, rekent de gebruiker direct af met de verkoper. Deze transacties zijn tussen de gebruiker en de verkoper, Menublender staat hier buiten. De verkoper is er zelf verantwoordelijk voor dat de gebruiker de aanvullende aankopen (eten en drinken) afrekent die hij of zij apart van de vooruitbetaalde maaltijd via het Menublender platform heeft besteld.

4.20 Restitutie
Als de verkoper de vooruitbetaalde maaltijd en/of plek niet levert aan de gebruiker of als de service en de kwaliteit van het voedsel en het drinken te wensen over laten, is de verkoper verantwoordelijk voor volledige restitutie van het bedrag.

4.21 Maaltijden verwijderen van het platform
De verkoper heeft het recht te allen tijde een maaltijd van het Menublender platform te verwijderen. Desalniettemin heeft de verkoper de verplichting een al via het Menublender platform aangekochte maaltijd te leveren op locatie aan de gebruiker. Zodra een maaltijd verkocht is, is de verkoper verplicht de maaltijd te leveren aan desbetreffende gebruiker(s).

4.22 BTW
De prijzen van alle maaltijden die via Menublender aangeboden worden, dienen inclusief BTW vermeld te worden.

4.23 Frauduleuze activiteiten
Door het akkoord gaan met deze Algemene voorwaarden, garandeert de verkoper dat hij of zij Menublender’s platform niet gebruikt voor frauduleuze activiteiten, belastingonderduiking, het witwassen van geld of andere illegale activiteiten.


5. Intellectueel eigendomsrecht

5.1 Content op het platform
Het platform van Menublender, inclusief, maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, foto’s, software, video-en audio content en alles dat gebruikt wordt op de website, mobiele site of de mobiele applicatie is eigendom van Menublender en is onderhevig aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

5.2 Gebruiksrecht
In ogenschouw genomen dat de verkoper heeft ingestemd zich te houden aan de Algemene voorwaarden voor verkopers, geeft Menublender de gebruiker een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om het platform te gebruiken op een apparaat, onderhevig aan deze voorwaarden, het privacybeleid en andere van toepassing zijnde regels. Menublender behoudt zich alle andere rechten voor. De gebruiker mag een kopie van het platform downloaden of streamen op zijn apparaat, om het te bekijken en te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.5.3 IP rechten
De verkoper erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in het platform waar dan ook in de wereld van Menublender zijn, dat de rechten in het platform gelicenseerd zijn aan de verkoper (en niet verkocht) en dat de verkoper geen rechten in of op het platform heeft, anders dan het recht deze te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden voor verkopers. Door het gebruik van het platform erkent de verkoper dat hij of zij niet het recht heeft om het platform in broncode te bezoeken.

(I followed the numbering you used in the English version, but that one is probably wrong)

6.4 Menublender is niet verantwoordelijk voor schending van copyright of andere ip-rechten van derde partijen, betreffende de content die door de verkoper gedeeld is op het platform en de verkoper waart Menublender vrij van claims door derden betreffende de content die door de verkoper wordt gedeeld. Menublender kan besluiten content naar eigen inzicht te verwijderen als derden daar om vragen, omdat hun IP-rechten worden geschonden.


6. Persoonlijke informatie

6.1 Verwijzing naar het privacybeleid van Menublender
Deze Algemene voorwaarden voor verkopers dient samen met het privacybeleid van Menublender gelezen te worden. Deze is te vinden op de website van Menublender.

6.2 Het verzamelen en opslaan van gegevens
Menublender verzamelt de gegevens die de verkoper bij het inschrijven deelt en slaat deze op. Menublender verzamelt ook gegevens van alle verkopers met betrekking tot het gebruik van het platform en slaat deze op. Alle informatie over het gebruik door verkopers van het platform zijn onderhevig aan het privacybeleid van Menublender. Door het gebruik van Menublender stemt de verkoper ermee in dat de informatie gebruikt wordt en waarborgt dat deze correct is.

6.3 Openbare gegevens verzamelen via de betalingsdienstaanbieder
Menublender verzamelt openbare gegevens die zijn verstrekt door de verkoper aan de betalingsdienstaanbieder.7 Beëindiging

7.1 Beëindigen van het account van de verkoper
Menublender behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder vooraankondiging, het account van de verkoper (of een deel ervan) en/of toegang tot Menublenders diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen of content op het platform te verwijderen. Mogelijke redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot: a. overtreding van deze algemene voorwaarden voor verkopers, b. een verzoek tot beëindiging of annulering van het account door de verkoper. c. intrekking of wijziging van de diensten of delen daarvan d. Een verzoek of bevel van een wetshandhaving autoriteit, een gerechtelijke instantie of een andere overheidsinstantie, e. het verlenen van diensten aan de gebruiker door Menublender onrechtmatig wordt
e. het verlenen van de diensten van Menublender aan de gebruiker onrechtmatig wordt. f. onverwachte technische- of veiligheidskwesties of -problemen, of g. deelname van de gebruiker aan frauduleuze of illegale activiteiten. Het beëindigen of opschorten van de overeenkomst wordt door Menublender volgens eigen inzicht gedaan, zonder teruggave van vooruitbetaalde vergoedingen of bedragen aan de verkoper en Menublender is niet aansprakelijk voor geleden schade door de verkoper of derden die voortvloeit uit beëindiging of opschorting van het account van de verkoper of de diensten geleverd door Menublender. Als de verkoper zijn of haar account wil opzeggen, dan doet hij of zij dat door een mail te sturen naar  info@menublender.com.

7.2 Verplichtingen na beëindiging
Mocht het zo zijn dat Menublender besluit het account van de verkoper te beëindigen, dan heeft de verkoper de verplichting de al verwerkte bestellingen voor maaltijden en de bijbehorende service aan gebruikers te leveren.